היום ט"ו' תמוז התשפ"א
עיר: לשינוי עיר רשום שם עיר לבחירה  
עבור ארהב : US (החלף מדינה)
עלות השחר: 23:11

הנץ החמה: 0:39

חצות יום/לילה: 7:46

שקיעת החמה: 14:54

צאת הכוכבים: 15:22
פרשת השבוע : בלק
כניסת שבת 14:34 יציאת שבת 15:36
שעון חורף, לנוהגים לפי 20 דקות