היום כ' אב התשע"ט
עיר: לשינוי עיר רשום שם עיר לבחירה  
עבור ארהב : US (החלף מדינה)
עלות השחר: 23:56

הנץ החמה: 1:12

חצות יום/לילה: 7:47

שקיעת החמה: 14:21

צאת הכוכבים: 14:46
פרשת השבוע : עקב
כניסת שבת 13:59 יציאת שבת 14:55
שעון חורף, לנוהגים לפי 20 דקות