היום י"ב' אדר א' התשע"ט
עיר: לשינוי עיר רשום שם עיר לבחירה  
עבור ארהב : US (החלף מדינה)
עלות השחר: 1:11

הנץ החמה: 2:24

חצות יום/לילה: 7:58

שקיעת החמה: 13:32

צאת הכוכבים: 13:57
פרשת השבוע : כי-תשא
כניסת שבת 13:16 יציאת שבת 14:14
שעון חורף, לנוהגים לפי 20 דקות